Tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tuohine Oy:n henkilötietolain (523/1999) (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.2.2020. Viimeisin muutos 25.3.2023

1. Rekisterinpitäjä

Tuohine Oy
Y-Tunnus: 3107383-5
Ritalankatu 30E20, 33400 Tampere
Kotipaikka: Tampere.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lauri Tuohimaa, info@launea.fi

3. Rekisterin nimi

Tuohine Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esimerkiksi asiakassuhde).
 • Suostumus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen hoitaminen, asiakassuhteen ylläpito, asiakassuhteen kehittäminen ja markkinointi.
 • Henkilötietoja tarvitaan tilausten käsittelyä varten sekä maksutapahtuman käsittelyä varten. Henkilötietoja tarvitaan tilattujen tuotteiden toimittamista varten. 
 • Henkilötietoja käytetään palveluiden myyntiin, markkinointiin, tarjoamiseen tuottamiseen ja personointiin.
 • Henkilötietoja käytetään sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 • Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.
 • Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään.
 • Henkilötietoja käytetään Tuohine Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (esimerkiksi, puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse).
 • Tietoja voidaan käyttää Tuohine Oy:n liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.
 • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Asiakkaan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tarvittaessa henkilön asema ja yritys/organisaatio.
 • Yrityksen Y-tunnus tai henkilön henkilötunnus.
 • WWW-sivustojen osoitteet
 • IP-osoitteet
 • Palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot, kuten asiakasnumero tai asiakastili.
 • Palveluiden käyttämiseen käytetyt laitteet
 • Tiedot tilatuista palveluista, tuotteista ja niiden muutoksista.
 • Laskutustiedot.
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot.
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointiin liittyvät kiellot.
 • Asiakuuteen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi tilaus-, osto ja maksukäyttäytymistiedot sekä ostoskoritiedot.
 • Tunnukset/Profiilit sosiaalisen median palveluissa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään sopimussuhteen ajan sekä sopimussuhteen päätyttyä niin pitkään kuin on tarpeen mahdollisten oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.

Rekisterinpitäjä arvioi säännöllisesti vuosittain henkilötietojen käsittelyperustetta. Mikäli käsittelyperuste, johon alkuperäinen suostumus on annettu ei ole enää voimassa, niin henkilötiedot poistetaan kokonaan tai niiden käsittelyä varten pyydetään suostumus uudelleen uutta käsittelyperustetta varten. Suostumukseen perustuvan käsittelyn osalta poistamme tiedot kun suostumus loppuu.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, verkossa, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Verkkokaupassa tehtyjen ostosten yhteydessä annetut tiedot.

Tietoja kerätään ja päivitetään julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, Fonectasta, Asiakastieto.fi-palvelusta ja muista julkisia yhteystietoja tarjoavista palveluista sekä muista julkisista lähteistä. Lisäksi tietoja kerätään ja päivitetään viranomaisten julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

7. Evästeet ja verkkosivuihin liittyvät asiat

​Käyttämällä Tuohine Oy:n (www.launea.fi) verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Evästeiden tallentamisen estäminen laitteellesi, evästeiden käytön rajoittamisen ja evästeiden poistamisen voit tehdä selaimesi asetuksista. On mahdollista, että evästeiden käytön rajoittaminen vaikuttaa verkkosivujen käytettävyyteen.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi ja käytön analysoimiseksi. Lisäksi saatamme käyttää evästeitä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä markkinoinnin optimoimiseksi. Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.

Verkkosivuilla vierailevilta kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja käyttäjästä. Käytämme verkkosivujen tilastoimiseen esimerkiksi Google analytics nimistä työkalua, joka kerää esimerkiksi seuraavaksi mainittuja tietoja verkkosivuilla vierailuista ja tuottaa niistä tilastoja. Saatamme käyttää myös muuita analytiikkatyökaluja verkkosivuilla vierailuiden analysoimiseksi. Google analytics-työkalu kerää tilastotietoja nettisivujen vierailuista. Käytössä on myös Google Analytics 4-työkalu.

Tuohine Oy käsittelee ja säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Google Analytics saattaa siirtää EU:n ulkopuolelle. Googlen tietojen käsittelystä ja tietosuojasta voi lukea lisää osoitteessa https://privacy.google.com/bus....  . Tietoja siirrettäessä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ovat periaatteet Privacy shieldin mukaisia.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa maksutapahtumia varten maksupalveluntarjoajalle (Paytrail) sekä kirjeiden tai pakettien kuljetusliikkeille ja näiden tarvitsemille yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tämä ole toimituksen kannalta välttämätöntä. Ks. myös kohta 7. Google Analyticsiä koskien. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterinpitäjä arvioi, täyttyvätkö edellytykset tietojen poistamiselle. Jos rekisterinpitäjä katsoo, että oikeutta saada tiedot poistetuksi ei ole, se voi kieltäytyä pyynnöstä. Esimerkiksi mikäli henkilötietoja tarvitaan vielä niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Tuohine Oy

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 27.2.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Tuohine Oy
Ritalankatu 18E
33400 Tampere

info@launea.fi
www.launea.fi
3107383-5

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Launea yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Tuohine Oy
Ritalankatu 18E
33400 Tampere

info@launea.fi
www.launea.fi
3107383-5

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimituskulut Suomeen ovat 2,95e. Yli 60 euron tilauksiin toimituskulut ovat ilmaiset. 

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.